Polo fomento das capacidades cara a plena integración social

Somos Vontade, unha organización sen ánimo de lucro que nace ante as necesidades de servizos especializados das persoas con discapacidade. Defendemos os dereitos deste colectivo e procurámoslles os recursos necesarios para que fomenten a súa autonomía e autorrealización, conseguindo así a inclusión plena.

Dende o noso centro, situado en Tomiño, ofrecemos formación, asesoramento e atención dende diferentes áreas (traballo social, psicoloxía, educación social, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional), así como actividades de ocio e lecer.

Pertencemos a Confederación Galega de persoas con Discapacidade (COGAMI) e a Federación de Cogami Pontevedra, pero tamén traballamos en coordinación con outras entidades de ámbito social da comarca do Baixo Miño e alrededores.

Detrás de Vontade encóntranse un gran número de persoas que adican moito tempo e cariño a este proxecto, se queres porlle nome a nosa organización podes consultar a nosa información corporativa.

Colaboradores