X Solidaria

campaña da x solidaria

X Solidaria

A mancomunidade do Baixo Miño ofrece o recurso de Atención Temperá destinado a nenos e nenas menores de 6 anos de idade contando con profesionais de fisioterapia, psicoloxía e logopedia. A Asociación Vontade colabora apoiando e complementando este recurso ofertando o servicio de Terapia Ocupacional, do que se benefician máis de 40 nenos e nenas e as súas familias. 

Ademais tamén proporciona o servicio de atención á infancia para aqueles nenos e nenas de 6 a 17 anos de idade, coa finalidade de dar continuidade ás terapias e proporcionar a mellor atención ás familias e á infancia con dificultades do desenvolvemento ou en risco de padecelas.

Os obxectivos principais deste servicio son acadar a máxima autonomía na realización de actividade da vida diaria ou mellorar as habilidades psicosociais e comunicativas dende una metodoloxía baseada no xogo, favorecendo o correcto desenvolvemento da motricidade fina, das función executivas, mellora da grafomotricidade ou o traballo das habilidades psicosociais en función das necesidades de cada persoa. Dende a asociación tamén se traballa en constante coordinación con outros servicios, entidades ou centros (centros educativos, servicios sociais,…) e mediante a orientación, prestación de información e acompañamento ás familias.

Para poder levar a cabo este servicio de Terapia Ocupacional e atención á infancia, Vontade conta con financiación da Xunta de Galicia procedente da convocatoria de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF, a cal foi xestionada dende COGAMI. Esta ano ademais, grazas a dita financiación, realizouse unha inversión en novos equipos informáticos adaptados para fomentar o manexo e uso responsable das TICS para a promoción da autonomía das persoas con discapacidade.

Grazas ás persoas que marcaron o X Solidario na declaración da renda, no recadro “Actividades de interese xeral consideradas de interese social”, é posible realizar e dar continuidade a proxectos como o da Asociación Vontade e asegurar a consecución de obxectivos como fomentar o acceso a recursos e servicios especializados en zonas rurais.Colaboradores