CAPACITANDO Á COMUNIDADE

Dende decembro de 2017 a Asociación conta cunha nova traballadora social,  grazas o cofinanciamento do Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil. Con esta incorporación dende a Asociación incrementarase o traballo ca comunidade ca finalidade de mellorar o empoderamento das persoas con discapacidade do Comarca do Baixo Miño, diminuíndo o illamento social que moitas destas persoas sofren.

 Colaboradores