Coñécenos

Somos un grupo de persoas unidas cun único fin: o fomento das capacidades e loita pola integración social.

 

Somos Vontade, unha organización sen ánimo de lucro que nace ante as necesidades de servizos especializados das persoas con discapacidade. Defendemos os dereitos deste colectivo e procurámoslles os recursos necesarios para que fomenten a súa autonomía e autorrealización, conseguindo así a integración social plena. Pensamos que a discapacidade non é un impedimento, senón unha diversidade que afrontar de cara a unha mellor calidade de vida.

A través do noso centro, situado en Tomiño, ofrecemos formación, talleres ocupacionais, terapia ocupacional, psicoloxía, fisioterapia e traballo social para mellorar as capacidades dos usuarios, pero tamén actividades de ocio e tempo libre, nas que todos podemos saír e divertirnos.

 

Pertencemos a Confederación Galega de persoas con Discapacidade (COGAMI) e a Federación de Cogami Pontevedra, pero tamen traballamos en coordinación con outras entidades de ámbito social da comarca do Baixo Miño e alrededores.

 

Detrás de Vontade encóntranse un gran número de persoas que adican moito tempo e cariño a este proxecto, se queres porlle nome a nosa organización podes consultar a nosa información corpporativa.

Colaboradores