Convenio colaboración «R&M abogados»

Convenio colaboración «R&M abogados»

 

En vontade vimos de firmar dous novos convenios para uso e gozo por parte de usuarios e colaboradores, que nos brindarán certas vantaxes nos servizos xurídicos do despacho de avogados “R&M abogados”.Avogados 2

O primeiro convenio de colaboración está destinado a usuarios do centro . Podendo realizar calquera consulta xurídica de maneira gratuíta, ademais de obter un desconto do 70% sobre os honorarios mínimos establecidos polo colexio de avogados, en calquera asunto, en calquera xurisdición (social, civil, penal, administrativa, mercantil…).

O segundo é destinado os colaboradores, que o igual cos usuarios disporán de consultas xurídicas gratuítas. O desconto a estes será dun 50% sobre sobre os honorarios mínimos establecidos polo colexio de avogados en calquera asunto e xurisdición.

En calquera dos casos, e despois da solicitude de cita, os servizos poderán desenrolaranse no propio centro de Vontade, non tendo que desprazarse o beneficiario a outro lugar. Para mais información e consultas contacte con nos.Colaboradores