Educación Social

Desde o ámbito da Educación Social proporcionamos  ferramentas que favorezan o desenvolvemento persoal das persoas usuarias, o acceso a cultura e a súa inclusión na sociedade, a través de  distintos talleres e actividades grupais e tendo sempre en conta as necesidades, opinións e decisións das persoas usuarias.

De qué forma?

A través de diversos talleres:

  • actualidade informativa
  • taller artístico/manualidades
  • charlas e debates
  • estimulación cognitiva
  • saídas de ocio

Colaboradores