Formulario ASEMBLEA OU XUNTAS DIRECTIVAS

 • PROTECCIÓN DE DATOS

  INFORMACIÓN GRAVACIÓN ASEMBLEAS OU XUNTAS DIRECTIVAS

  En cumprimento coa actual normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, procedemos a informarlle sobre o tratamento dos seus datos persoais.

  1. Responsable de tratamento. O responsable de tratamento dos seus datos persoais é ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE, con dirección en LUGAR DE A ROCHA, 19B - 36740 TOMIÑO (PONTEVEDRA) e correo electrónico info@vontade.org.
  2. DPO. O delegado de Protección de Datos de ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE é Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L co que poderá contactar no info@vontade.org.
  3. Finalidade. Os datos tratados utilizaranse con motivo de que posteriormente á Asemblea gravada procédase a levantar Acta da mesma. En concreto, os datos tratados son: Voz, imaxe, nome e apelidos, DNI, firma. USO DE IMAXE: A aplicación pola que se fai a reunión, ten a opción de manter a súa cámara e o micrófono desactivado, polo que pregamos que no caso de non querer aparecer nestas gravacións manteña estes apagados. PRAZO DE CONSERVACIÓN: A gravación conservarase ata a aprobación definitiva da acta.
  4. Lexitimación. A base legal para o tratamento dos seus datos é a relación como membros da xunta/socios da asociación, e a aceptación da presente circular mediante inscrición á reunión.
  5. Destinatarios de cesión. ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE non cederá os seus datos de carácter persoal a terceiras empresas, salvo por obriga legal.
  6. Dereitos. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.

  ASOCIACION VONTADE dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios na dirección info@vontade.org, ou ben en LUGAR DE A ROCHA, 19B - 36740 TOMIÑO (PONTEVEDRA).Colaboradores