Formulario EVENTOS

 • INFORMACIÓN AVANZADA PROTECCIÓN DE DATOS

  PARTICIPANTES FORMACIÓNS/CHARLAS POR VIDEOCONFERENCIA

   

  De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE, con dirección en LUGAR DE A ROCHA, 19B - 36740 TOMIÑO (PONTEVEDRA) e correo electrónico info@vontade.org.

   
  1. DPO: O delegado de Protección de Datos de ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE é Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L co que poderá contactar no info@vontade.org.
  2. FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para facerlle participante na formación/charla/relatorio que será impartida por medio dunha aplicación de videoconferencias, e pola que se lle remite o enlace da sala virtual pola que se transmitirá esta. USO DE IMAXE: Co fin de promocionar a nosa entidade, a actividade á que se inscribe vai ser gravada e publicada nas diferentes redes, páxina web www.vontade.org, canle de Youtube,…. A aplicación pola que se fai a actividade, ten a opción de manter a súa cámara e o micrófono desactivado, polo que pregamos que no caso de non querer aparecer nestas gravacións manteña estes apagados.
  3. LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado pola aceptación e solicitude de participación nesta charla/formación/relatorio pola que se lle remite a dirección da sala virtual creada para o evento, así como polo consentimento que nos outorga coa firma da presente.
  4. DESTINATARIOS DE CESIÓNS: ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE non cederá os seus datos de carácter persoal a terceiras empresas, salvo por obriga legal.
  5. DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.

  ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade na dirección info@vontade.org, ou ben en LUGAR DE A ROCHA, 19B - 36740 TOMIÑO (PONTEVEDRA).Colaboradores