Novos cursos destinados a persoas en risco de exclusión Social

Novos cursos destinados a persoas en risco de exclusión Social

Nas Próximas semanas dende a Asociación de Persoas con Discapacidade Vontade e contando coa colaboración do equipo de Inclusión da Comarca vanse a realizar 4 cursos destinados a persoas en risco de exclusión Social:

Curso de “Aprovisionamento e Almacenaxe na Venta”: Realizarase dúas edicións do curso, pola maña, de 10:00 a14:00 no Centro de Día de Persoas con Discapacidade Vontade e polas tardes, de 16:00 a 20:00 no Centro de Formación de Tui.  Os cursos inícianse o 19 de outubro e teñen unha duración de 30 horas, 24 horas teóricas e 6 horas de prácticas en empresa.

Curso de Iniciación a Actividades Agroforestais: ”: Realizarase dúas edicións do curso, pola maña, de 09:30 a14:30 no Centro de Día de Persoas con Discapacidade Vontade e polas tardes. De 16:00 a 21:00 no Centro de Formación de Tui.  Os cursos inícianse o día 02 teñen unha duración de 30 horas, 24 horas teóricas e 6 horas de prácticas en empresa.

 

Tódolos cursos son financiados pola Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo. “Esta actuación enmárcase dentro do Programa Operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER ou FSE Galicia 2014-2020, no seu obxectivo 9 “Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”.Colaboradores