Terapia Ocupacional

A Terapia Ocupacional centra a súa intervención na adquisición e adaptación de recursos que permitan ter unha vida o mais autónoma posible, acorde aos gustos  e intereses da persoa usuaria, fomentando a súa inclusión social, a participación activa e igualitaria, e deste xeito promover a calidade de vida e benestar.

Para isto, as nosas Terapeutas Ocupacionais interveñen mantendo ou restaurando as habilidades das persoas, adaptando as actividades ou modificando o entorno, para facilitar o desenrolo das ocupacións que as persoas demanden no seu día a día e ao longo do seu ciclo vital.

Dispoñemos de unha sala de Atención á infancia centrada no traballo a través do xogo como actividade fundamental da infancia  e outra para a intervención con persoas adultas.

De qué forma?

  • Adestramento en Actividades Básicas da Vida Diaria : A través do análise e adaptación das actividades segundo as características da persoa usuaria, trabállase tanto na realización de actividades como a alimentación, vestido, aseo… traballando estas actividades tanto de forma directa como dos compoñentes que a fan posible.
  • Adestramento en Actividades instrumentais da Vida diaria: Inclúe tódalas actividades orientadas cara a interacción co medio, como poden ser o uso de sistemas de comunicación, manexo do diñeiro, coidado da saúde, mobilidade no entorno, manutención, …
  • Asesoramento e elaboración de axudas técnicas: Analizamos as demandas e capacidades das persoas e adaptamos o entorno para facilitar a consecución de actividades a través do asesoramento en produtos de apoio ou  a elaboración de produtos de baixo coste que faciliten o desenvolvemento das ocupacións diarias.
  • Adaptación de actividades: realizamos en conxunto con estas as adaptacións necesarias para poder acceder a diferentes ocupacións : estudos, traballo, ocio, deporte, …

Colaboradores