Traballa connosco

Enche o seguinte formulario cos teus datos e fainos chegar o teu currículo.


 • Información sobre protección de datos persoais


  Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE

  Finalidade do tratamento: facerlle participar nos procesos de selección de persoal realizados por esta entidade e conservaranse durante un ano.

  Lexitimación do tratamento: O seu consentimento mediante aceptación da Política de Privacidade marcando o recadro correspondente.

  Destinatarios dos datos: Non se cederán os seus datos de carácter persoal a terceiras empresas.

  Exercicio de dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento nas oficinas sitas en LUGAR DE A ROCHA, 19B - 36740 TOMIÑO (PONTEVEDRA) ou a través do correo info@vontade.org

  Información avanzada: Poderá consultar a información avanzada a través do correo info@vontade.org


 • Este campo é obrigatorio e axúdanos a eliminar o envío de correos basura (SPAM). Márcao para asegurarnos de que tí es unha persoa.

Colaboradores