Transporte adaptado

En Vontade ofrecemos servizo de transporte adaptado para as persoas usuarias do Centro de Día, dende o seu domicilio ata o Centro de Recursos e viceversa.

Trátase de un dos servizos máis importantes, xa que un entorno rural como o da comarca do Baixo Miño e arredores, presenta dificultades nas comunicacións, sobre todo se se require certa adaptabilidade as necesidades da persoa.

Colaboradores