Centro de Día

centro de día discapacitados, formación discapacitadosSe queres coñecernos en Vontade, terás que desprazarte a A Rocha, en Tomiño, un entorno rural pero moi preto dos servizos que ofrece o centro do concello. Nel desenvólvese o día a día das persoas usuarias, aténdense consultas de persoas externas e lévanse a cabo as funcións administrativas e directivas precisas para ofrecer unha atención eficaz e personalizada.

O edificio en si, é de planta baixa completamente adaptado con salas para sesións tanto grupais como individuais, comedor, cociña, baños adaptados, sala de reunións e despachos.

A contorna exterior é un espazo de natureza no que se pode atopar, nos diferentes sendeiros, elementos de ocio e rehabilitación. Este está aberto ao público xeral.

A atención diaria no centro arrinca ás 9:30h e remata ás 17:30h para as persoas usuarias do centro de día. Ademais, inclúense no servizo, o transporte dende e ata o seu domicilio en caso de precisalo. É totalmente adaptado e as rutas axéitanse ás necesidades das persoas usuarias e o seu entorno.

Para contactar con nós soamente tes que achegarte ao centro ou poñerte en contacto con nós por teléfono ou correo electrónico. Tras ese primeiro paso, escoitaremos as túas necesidades e expectativas no teu momento vital actual (e as do teu entorno) e falaremos sobre as opcións e servizos, tratando de axeitar o máximo a nosa atención a ti e á túa rede de apoio.

O proceso co que traballamos interdisciplinarmente para poder ofrecer a maior calidade nos nosos servizos, pasa polos seguintes pasos:

  • Acollida e admisión: escoitaremos as túas necesidades, informarémoste sobre o centro e realizaremos unha primeira valoración para detectar onde podemos comezar a traballar.
  • Elaboración Plan Atención Individual (PAI):caracterízanos a atención centrada na persoa, e para iso elaboramos un Plan Individualizado de traballo con cada usuario, co fin de lograr obxectivos reais e medibles, sometidos a seguimentos periódicos e consensuados coa persoa usuaria.
  • Formación: potenciamos capacidades e facilitamos o acceso a información e ferramentas diariamente a través de diversos talleres acorde aos gustos e necesidades das persoas usuarias: informática, lectura de actualidade, manualidades, boccia, educación para a saúde ou horta entre outras actividades que se renovan constantemente para adecuarse aos intereses das persoas usuarias.
  • Re/habitlitación e promoción da autonomía: proporcionamos unha atención integral aos usuarios para alcanzar o máximo grado de autonomía e independencia posible, sobre todo en aspectos como: autocoidado, vida diaria no entorno, comunicación, habilidades sociais, descanso e sono, benestar e calidade de vida. Para isto, contamos cun equipo formado por Psicóloga, terapeutas ocupacionais, Coidadores, educadora social, fisioterapeutas, e logopeda.
  • Ocio e tempo de lecer: levamos a cabo actividades de ocio, saídas culturais e lúdicas, turismo… Deste xeito poténciase a autonomía persoal, relacións sociais, cohesión do grupo e integración na comunidade.
  • Seguimento e comunicación coa rede de apoio: apostamos polo traballo coordinado e conxunto coa rede de apoio (familia, amizades…) mantendo sempre o contacto. Traballamos a promoción da autonomía e independencia en todos os ámbitos e apoiamos a implicación das familias neste proceso, aportando as pautas e ferramentas máis favorables a seguir.

rehabilitación discapacitados, centro de día discapacitados
sala informática, centro de día discapacitados
formación discapacitados, centro de día discapacitados
asociacion discapacitados, centro de día

Colaboradores