Traballo Social

A nosa traballadora social forma parte do equipo interdisciplinar do centro.

Encárgase de dar resposta as necesidades das persoas con discapacidade e das súas familias en canto a información e asesoramento, valoración e xestión de recursos, contribuíndo a potenciar a supresión das barreiras que impiden unha plena inclusión.

De qué forma?

  • Informar, orientar e asesorar as persoas con discapacidade.
  • Coordinar o ingreso no centro de día ( valoración previa, acollida e admisión, saída, …).
  • Intervención socio familiar.
  • Coordinación cos servizos sociais.
  • Tramitacións e xustificación de subvencións.
  • Coordinación de voluntariado.

Colaboradores