Psicoloxía

Ofrece asistencia psicolóxica ás persoas que o precisen e organiza obradoiros sobre diversos temas (igualdade de xénero, sexualidade, habilidades sociais, etc.)

 

A intervención terapéutica desde Psicoloxía realízase tanto de maneira grupal como individual, programase e implementase un plan de intervención individualizado e realizase un seguimento do mesmo, que nos aporte datos do estado psicolóxico e cognitivo da persoa usuaria e información sobre a consecución dos obxectivos formulados. Ademais ocúpase de manexar as intervencións puntuais e en crise.

Colaboradores